1/5

อยากให้พี่เป้งช่วยเล่าถึงที่มาที่ไป ของ Teahouse หลังนี้

พอสังเขป โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงความตั้งใจในการสร้าง Teahouse นี้ขึ้นมานะครับ

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

- Recommend  from our Teahouse -

Koicha Ceremonial Set

This is a great place to add a tagline.

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise. 

Gyokuro Special Set

This is a great place to add a tagline.

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise. 

Iced Magokoro Latte

Ikigai Ceremonial Set

Iced Umami Latte

Matcha Panna cotta

Magokoro Tart

Matcha Roll

- Tea Experience -

ตรงนี้แซมอยากสื่อถึง "การชง + มือชงชา" นะครับ

แต่ว่าแซมยังไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอะไรดี เลยใส่คำว่าประสบการณ์ชาลงไปก่อนนะครับ

- Tea Experience -

ในส่วนนี้ก็จะยังคงเล่าถึงเรื่องการชงชาและมือชงชาอยู่นะครับ

- Magokoro Teahouse -

191, 90/1 Sridonchai Rd, Tambon Chang Khlan, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50100

 

Open Everyday 10:00 - 18:00 

Tel. 081 583 2544