Top Quality Xihu Longjing cha 龙井茶 (Dragon Well Tea) by Longjing Tea Champion

Top Quality Xihu Longjing cha 龙井茶 (Dragon Well Tea) from Tea Champion in Longjing Village, Hangzhou

 

 

ชาหลงจิ่งเป็นหนึ่งในชาที่ได้รับยกย่องว่าดีที่สุดในประเทศจีน เป็นชาที่จักรพรรดิเฉียนหลง ค้นพบระหว่างที่ไปพักผ่อนแถบทะเลสาบซีหู (西湖) ในเมืองหางโจว ซึ่งว่ากันว่า ณ ตอนนั้น จักรพรรดิเฉียนหลงได้เห็นชาวบ้านผู้หญิงกลุ่มหนึ่งกำลังเก็บใบชาด้วยท่วงท่าที่น่าสนใจ จึงขอลองไปเก็บใบชาด้วยตนเองดูบ้าง แต่ระหว่างที่กำลังเก็บใบชาอยู่นั้นก็มีสารจากวังมาว่าพระมารดาทรงพระประชวร ท่านจึงรีบหยิบใบชาที่เด็ดอยู่ใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้ แล้วรีบเดินทางกลับพระราชวังในเมืองปักกิ่ง 

เมื่อกลับไปถึงวัง พระมารดาที่ประชวรอยู่นั้นได้กลิ่นหอมของใบชา จักรพรรดิเฉียนหลงจึงนำใบชาเหล่านั้นออกมาจากกระเป๋า และสั่งให้คนนำมาชงให้พระมารดาดื่ม ซึ่งปรากฎว่าทรงพระอาการดีขึ้น หลังจากนั้นเป็นต้นมาจักรพรรดิเฉียนหลงจึงมีพระราชดำริให้นำชาหลงจิ่งจากเมืองหางโจวส่งมาที่วังเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวในทุกๆปี ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงของชาหลงจิ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ชาหลงจิ่งถือเป็นชาเขียว ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบจีน ที่มีความแตกต่างกับชาเขียวญี่ปุ่น โดยเฉพาะขั้นตอนที่ลดกระบวนการ Oxidation ของชา ที่ชาหลงจิ่งนั้นจะใช้วิธีนำใบชามาคั่วในกระทะเพื่อทำลายเอนไซม์ ซึ่งกระบวนการคั่วนี้หากเป็นหลงจิ่งแท้จะคั่วด้วยมือเปล่าในกระทะ โดยผู้คั่วใบชาต้องมีความรู้และประสบการณ์สูง ในการคั่วใบชาออกมาให้พอดี เพราะไม่มีเครื่องจักรที่ช่วยควบคุมปัจจัยต่างๆให้คงที่ แตกต่างกับชาญี่ปุ่น 

ชาหลงจิ่งคุณภาพสูงควรจะให้นำ้ชาสีทองปนเขียวสวยงาม กลิ่นหอม มีรสหวานปลาย โดยชาหลงจิ่งที่ดีที่สุดต้องเป็นชาฤดูเก็บเกี่ยวแรก และต้องมาจากหางโจวหรือมณฑลเจ้อเจียงเท่านั้น 

ชาหลงจิ่งของ Magokoro Tea นั้นเป็นชาหลงจิ่งเกรดสูง ที่นำมาจากหมู่บ้านหลงจิ่ง และเป็นชาที่ทำโดย Tea Champion ของหมู่บ้านหลงจิ่ง ที่ยังคงใช้เทคนิคคั่วชาด้วยมือเปล่าอยู่

    ฿1,990.00ราคา
    Size