Top Quality Xihu Longjing cha 龙井茶 (Dragon Well Tea) by Longjing Tea Champion

Top Quality Xihu Longjing cha 龙井茶 (Dragon Well Tea) by Longjing Tea Champion

Top Quality Xihu Longjing cha 龙井茶 (Dragon Well Tea) from Tea Champion in Longjing Village, Hangzhou

 

 

ชาหลงจิ่งเป็นหนึ่งในชาที่ได้รับยกย่องว่าดีที่สุดในประเทศจีน เป็นชาที่จักรพรรดิเฉียนหลง ค้นพบระหว่างที่ไปพักผ่อนแถบทะเลสาบซีหู (西湖) ในเมืองหางโจว ซึ่งว่ากันว่า ณ ตอนนั้น จักรพรรดิเฉียนหลงได้เห็นชาวบ้านผู้หญิงกลุ่มหนึ่งกำลังเก็บใบชาด้วยท่วงท่าที่น่าสนใจ จึงขอลองไปเก็บใบชาด้วยตนเองดูบ้าง แต่ระหว่างที่กำลังเก็บใบชาอยู่นั้นก็มีสารจากวังมาว่าพระมารดาทรงพระประชวร ท่านจึงรีบหยิบใบชาที่เด็ดอยู่ใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้ แล้วรีบเดินทางกลับพระราชวังในเมืองปักกิ่ง 

เมื่อกลับไปถึงวัง พระมารดาที่ประชวรอยู่นั้นได้กลิ่นหอมของใบชา จักรพรรดิเฉียนหลงจึงนำใบชาเหล่านั้นออกมาจากกระเป๋า และสั่งให้คนนำมาชงให้พระมารดาดื่ม ซึ่งปรากฎว่าทรงพระอาการดีขึ้น หลังจากนั้นเป็นต้นมาจักรพรรดิเฉียนหลงจึงมีพระราชดำริให้นำชาหลงจิ่งจากเมืองหางโจวส่งมาที่วังเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวในทุกๆปี ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงของชาหลงจิ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ชาหลงจิ่งถือเป็นชาเขียว ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบจีน ที่มีความแตกต่างกับชาเขียวญี่ปุ่น โดยเฉพาะขั้นตอนที่ลดกระบวนการ Oxidation ของชา ที่ชาหลงจิ่งนั้นจะใช้วิธีนำใบชามาคั่วในกระทะเพื่อทำลายเอนไซม์ ซึ่งกระบวนการคั่วนี้หากเป็นหลงจิ่งแท้จะคั่วด้วยมือเปล่าในกระทะ โดยผู้คั่วใบชาต้องมีความรู้และประสบการณ์สูง ในการคั่วใบชาออกมาให้พอดี เพราะไม่มีเครื่องจักรที่ช่วยควบคุมปัจจัยต่างๆให้คงที่ แตกต่างกับชาญี่ปุ่น 

ชาหลงจิ่งคุณภาพสูงควรจะให้นำ้ชาสีทองปนเขียวสวยงาม กลิ่นหอม มีรสหวานปลาย โดยชาหลงจิ่งที่ดีที่สุดต้องเป็นชาฤดูเก็บเกี่ยวแรก และต้องมาจากหางโจวหรือมณฑลเจ้อเจียงเท่านั้น 

ชาหลงจิ่งของ Magokoro Tea นั้นเป็นชาหลงจิ่งเกรดสูง ที่นำมาจากหมู่บ้านหลงจิ่ง และเป็นชาที่ทำโดย Tea Champion ของหมู่บ้านหลงจิ่ง ที่ยังคงใช้เทคนิคคั่วชาด้วยมือเปล่าอยู่

    ฿1,990.00ราคา