top of page
Genmaicha, Japanese Roasted Brown Rice Green Tea

Genmaicha, Japanese Roasted Brown Rice Green Tea

Genmaicha เป็นใบชาเขียวที่ผสมข้าวคั่วลงไป เมื่อสกัดด้วยความร้อนจึงทำให้มีกลิ่นหอมของข้าวติดเข้ามากับชาด้วย โดยเกนไมฉะของเราจะผสมมัทฉะลงไปด้วยเล็กน้อย เพื่อเป็นการเพิ่มสี กลิ่น รส ของชาเขียวให้ Balance กับข้าวคั่ว ซึ่งจุดเด่นของเกนไมฉะนอกจากเรื่องของกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว คือเรื่องคุณสมบัติที่เหมาะกับผู้ที่มีความ Sensitive