Gyokuro Hojicha, Rare and Extraordinary Hojicha

Gyokuro Hojicha, Rare and Extraordinary Hojicha

Rare and Extraordinary Hojicha that uses superb grade green tea, roasted Gyokuro which is more aromatic and mellow

 

 

‎Gyokuro Roasted Tea หรือ โฮจิฉะที่ใช้ชาเกียวคุโระมาคั่ว ยิ่งถือเป็นโฮจิฉะเกรดสูง ที่ให้รสชาตินุ่มนวลมากกว่าโฮจิฉะทั่วไป และหาทานได้ยากเช่นกัน คุ้มค่าแก่การลิ้มลอง

    ฿580.00ราคา
    ภาษี รวม